fa-IRen-US
Menu

مدیریت تحقیقات و فناوری

تاریخچه:

بهبهان نیز همانند سایر شهرستان ها، قبل از انقلاب اسلامی دارای سازمانی بنام بهداری بود که عهده دار مسايل بهداشتی و درمانی جامعه بود و از سال 1358 شبکه بهداشت و درمان بهبهان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاسیس  گردید و با معاونت بهداشت و معاونت درمان به کار خود ادامه داد. در سال 1370 از طریق کنکور سراسری در دو رشته تحصیلی رادیولوژی و اتاق عمل در مقطع کاردانی دانشجو پذیرفت. در نتیجه پیگیری های مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مساعدت وزیر محترم بهداشت و درمان در دویست و دهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 90/1/27 بعنوان دانشکده علوم پزشکی بهبهان از اهواز جدا شده و به عنوان دانشکده مستقل، فعالیت خود را آغاز نمود. 
معاونت های این دانشکده شامل: توسعه مدیریت و منابع، درمان، بهداشت و آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی می باشد.
بیمارستان های تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان، بیمارستان دکتر مصطفی شهیدزاده، بیمارستان فریده بهبهانی و بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی آغاجری می باشند. بیمارستان ولیعصر(عج الله) نیز در حال احداث می باشد.
در حال حاضر دانشکده پیراپزشکی در رشته های رادیولوژی، اتاق عمل و پرستاری در مقطع کارشناسی پیوسته و رشته های بهداشت محیط، بهداشت عمومی و بهداشت حرفه ای در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد. 

اهداف: 

اهداف کلی تحقیقات و فناوری در سال 1399

  1. ارتقای طرح های تحقیقاتی از نظر کمی و کیفی

          توسعه مطالعات با تمرکز بر ماموریت ویژه منطقه 4 آمایشی

          توسعه مطالعات بین رشته ای در راستای ماموریت ویژه منطقه 4 آمایشی

           توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (داخلی(

           توسعه ی مطالعات با همکاری بین دانشگاهی (خارجی(

           راه اندازی مرکز تحقیقات با تمرکز بر ماموریت ویژه منطقه 4 آمایشی

            تسهیل فرایند طرح های تحقیقاتی

  1. ارتقای کیفی انتشارات در سال 1399

توانمند سازی اساتید، دانشجویان و پرسنل با هدف انجام تحقیق استاندارد

توسعه و تقویت اخلاق در پژوهش

ایجاد بستر مناسب و تشویق اعضای هیات علمی به انتشار مقاالت مروری

تشویق و تقویت به منظور انتشار مقاالت paper cited Highly و paper Hot

  1. بهبود زمینه های اطلاع رسانی علمی و پژوهشی

اطلاع رسانی برای اساتید، دانشجوها در زمینه ی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی

  1. تأمین منابع اطلاعاتی به صورت الکترونیک و کاغذی

استفاده از کتابهای الکترونیک

افزایش فضای فیزیکی کتابخانه

چشم انداز:

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظر دارد با تلاش مداوم ، اهتمام و همياری پژوهشگران در راستای چشم انداز کلان دانشکده به نحوی گام بر دارد تا اين دانشکده به عنوان دانشکده ای مرجع، پيشرو و  نوآور درگستره پژوهش هاي مرتبط با سلامت ، آموزش پزشكي و همچنين پيشگام در عرصه تولید و اشاعه علم و فنآوري هاي نوين علوم پزشكي در سطح منطقه شناخته شود. 
مدیریت تحقیقات و فن آوری دانشکده علوم پزشکی بهبهان، در راستای چشم انداز دانشکده که خود متأثر از سند علمی سلامت، مأموريت  اصلی زير را در حيطه پژوهش بر عهده دارد:

•     پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت انسان

گسترش پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها می باشدلازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر کشور در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز کشور می باشد.
در این راستا مدیریت تحقیقات و فن آوری با تولید و گسترش دانش و فنآوری علوم مرتبط با سلامت و ارتقای کمی و کیفی گنجینه نیروی انسانی پژوهشگر، ارتقای جایگاه پژوهشی دانشکده در عرصه ملی و بین المللی و مشارکت در جنبش نرم افزاری و دستیابی به نقشه جامع تحقیقاتی، مأموریت کلان خود را دنبال می کند، تا ضمن ساماندهی انجام پژوهش در کشور، منابع تحقیق از جمله نیروی انسانی وزمالی را به تحقیقات مبتنی بر نیاز منطقه سوق دهد.

مدیریت تحقیقات و فن آوری دانشکده با در برداشتن زیرمجموعه های شامل امور پژوهشی، و امور بین الملل و سمینارها، کتابخانه مرکزی، کمیته پژوهشی دانشجویان، انتشارات و دفتر ارتباط با صنعت تلاش جهت توسعه گستره پژوهشی، طراحی نقشه جامع علمی کشور، اولویت بندی نیازهای واقعی منطقه در انجام پژوهش و تولید علم را از اولویت های کاری خود قرارداده است.